Contemplar un tema que t’interessi o et preocupi, a vista d’ocell:

 

    ... Amb diferents perspectives, a distància, amb calma.

    ... Obtenint més comprensió de les dinàmiques emocionals i       

   relacionals

  ... Obrint la porta a la intuïció, l’art i el joc

 

  Sessions puntuals d’hora i mitja.