La meva xarxa...

  

                              Teràpia

         Aula Gestalt

         Ale Ruggero

        Elisa Blanco

        Fina Roche

        AETG

 

                             Intervenció sòcio-comunitària

 

       Pla Comunitari de Verdum

      Korapiliatzen