La supervisió en contextos d’intervenció social  i educativa és un suport professional que permet

 

Aprendre de la pràctica,

ampliant la mirada del que succeeix a la feina,

així com de la pròpia manera de situar-se en la complexitat inevitable.

 

 

Atendre i revisar interessos i preocupacions sobre;

- marc teòric, hipòtesis diagnòstiques, criteris, metodologia, eines,...

- límits, contradiccions o qüestionaments propis de la tasca

- relacions;  ​

  • amb la institució, ​la seva missió, valors, accions,...

  • amb l’equip de companys/es, maneres de comunicar, rols, temes pendents, ...

  • amb les persones que atenem: transferència i contratransferència, estratègies,...

- aspectes de la nostra personalitat o punts cecs que determinen la manera d’intervenir

- emocions que ens acompanyen i ens poden interferir,  bloquejar o angoixar

- situacions diverses que t’interessi revisar

 

Partint de:

- la demanda directa dels equips de professionals.

- la implicació activa dels participants; tant en la definició de la situació com en la construcció d’alternatives.

- els nivells cognitiu, emocional i corporal, per tal de comptar amb tota la informació existent i

   incloure tots els aspectes de la persona  

- dinàmiques que facilitin l’expressió i la comunicació