Formació a través de propostes vivencials, enllaçant aspectes teòrics i pràctics, amb l’objectiu d’aprendre de l’experiència corporal, emocional i cognitiva.

 

 

La Supervisió en contextos d’intervenció social  i educativa és un suport professional que permet aprendre de la pràctica, ampliant la mirada d'allò

que succeeix a la feina, així com de la pròpia

manera de situar-nos en la inevitable complexitat.

 

 

 

Atendre i revisar interessos i preocupacions sobre;

 

- marc teòric, hipòtesis diagnòstiques, criteris, metodologia, eines,...
- límits, contradiccions o qüestionaments propis de la tasca
- relacions;  ​amb la institució, ​ amb l’equip de companys/es, amb les persones que atenem.
- aspectes de la nostra personalitat o punts cecs que determinen la manera d’intervenir
- emocions que ens acompanyen i ens poden interferir,  bloquejar o angoixar
- situacions diverses que t’interessi revisar

 

Partint de:
- la demanda directa dels equips de professionals.
- la implicació activa dels participants; tant en la definició de la situació com en la construcció  

  d’alternatives.
- els nivells cognitiu, emocional i corporal, per tal de comptar amb tota la informació existent i
  incloure tots els aspectes de la persona  
- dinàmiques que facilitin l’expressió i la comunicació 

 

                                               Formo part de l'equip docent a