​       

Procés d’autoconeixement, comprensió i aprenentatge.

 

 

Espai que ens permet;

- Aturar-nos

- Estar presents

- Fer-nos preguntes i escoltar les respostes del cos,

   les emocions i els pensaments,

- Entendre quina és la nostra part de responsabilitat

- Explorar altres maneres de fer i d’estar

- Canviar la mirada.

- Establir un contacte més real i ajustat amb els altres i les situacions que estem vivint.

 

 

 Per a...

        - Moments de canvi, crisi, malestar, patiment, angoixa, ansietat, separacions, pèrdues, conflictes  

           en les relacions, pors i fòbies, apatia, indefinició vital, automatismes...

        - Viure amb més pau i plenitud

 

 Des d’una orientació humanista; Gestalt i Sistèmica.

 Segons demanda i necessitat, sessions individuals i de parella.